Det må være lov å være annerledes

To konferanser og (for) mye snakk om ”det flerkulturelle” (del 1)

Hvorfor snakker en så mye om det flerkulturelle nå for tida? Hvorfor tenker nordmenn bare på utlendinger når det er snakk om integrasjon? Avskaff handlingsplaner mot rasisme og diskriminering! Det var noen av tankene som fulgte meg hjem fra Regjeringens dialogkonferanse for bedre integrering i Oslo og Kulturrådets konferanse om kulturelt mangfold i Drammen.

Også ”etniske nordmenn” er flerkulturelle. Alle samfunn er flerkulturelle. Ingen skal fortelle meg at en 70 år gammel fisker fra Berlevåg og en 25 år ung aksjemegler fra Aker Brygge fører det samme livet og har samme verdisyn og felles interesser. Jeg pleier å si at jeg som har studert sosialantropologi har mer felles med en sosialantropologistudent fra Indonesia enn med en nabo med samme nasjonalitet som er fra bedehusmiljøet. Mennesker er forskjellige og det er ikke nasjonaliteten som avgjør om en har felles kultur eller ikke.

Mange med ikke-norsk bakgrunn deler den oppfatningen. Det var påfallende på begge konferanser: Mens nordmenn tenkte på innvandrere og flyktninger når det var snakk om integrasjon og det flerkulturelle, mente innvandrere både nordmenn og innvandrere / flyktninger. Loveleen Kumar hadde et godt poeng da hun sa: ”Er nordmenn integrert? Mangel av integrering fører til kriminalitet, det gjelder både etniske nordmenn og innvandrere.”

Målet må være å skape et samfunn der det er lov å være annerledes: at det går an å være psykisk utviklingshemmet, homofil, kristen, muslim, vegetarianer, gammeldags, enslig, fet, foretrekke sykkel framfor bil, elske HipHop, være nordlending, same eller ha en annen hudfarge uten at en blir mobbet. I Norge er det et stort konformitetspress. Janteloven må utfordres, øynene åpnes for mangfoldet som finnes og det må dyrkes. Etter min mening er det en sammenheng mellom Janteloven og skepsisen mot innvandrere og flyktninger – eller nyinnflyttere og alle andre ”raringer” for den slags skyld. Så lenge en ikke aksepterer det kulturelle mangfoldet blant (”etniske”) nordmenn vil en ikke lykkes med integreringen av innvandrere og flyktninger.

LES MER:

Media: Må utfordre våre synspunkter
(Konferanserapport del 2)

Holdningsendring: Positive tiltak, takk!
(Konferanserapport del 3)

Hva er kultur? Hvordan takle fremmed kultur?

Leave a Reply