Må utfordre våre synspunkter

Regjeringens dialogkonferanse om bedre integrering (2): medias rolle

Mye tradisjonell mediekritikk fikk Harald Stanghelle fra Aftenposten og Hong Phang fra Dagsavisen høre fra deltakerne på regjeringens dialogkonferanse. – Ikke noe nytt, sa en journalist fra Stavanger Aftenblad. Betyr det at mediene ikke reagerer på kritikk?

”Medias rolle i integreringsprosessen” var en av seks arbeidsgrupper som møttes etter innlegg av bl.a. Kjell Magne Bondevik, Erna Solberg og Loveleen Kumar. Det ble først og fremst kritisert at det er for mye negativ omtale av innvandrere og flyktninger. Dette skyldes delvis en ”yrkessykdom” blant journalister: Negative nyheter får mer spalteplass enn positive. Luis Gutierrez fra Tropisk Danseklubb fortalte om klubbens årlige danseparade med over 3000 deltakere fra alle mulige land. Men klubbens flerkulturelle arbeid blir ikke dekket av media selv om media er blitt invitert. En annen årsak er at innvandrere ikke er aktive nok i å ta kontakt med mediene, mente Hong Phang.

Innvandrerorganisasjonens kulturarbeid er ukjent, kom det fram på Kulturrådets konferanse om kulturelt mangfold i Drammen dagen etter. Erling Lae, byrådsleder i Oslo kommune, nevnte mønstringer av tamiler og vietnamesere og en omfattende Sikh idrettsfestival i Oslo: ”Der skulle pressen ha vært”, sa han.

Kanskje mangler det nysgjerrighet og vilje til å utfordre våre synspunkter? En deltaker fortalte om en reportasje hun laget om somaliere som er kjent for å være ”nederst på rangstigen” når det gjelder deltakelse i samfunns- og arbeidslivet i Norge. Hun overrasket bl.a. med portretter av en somalier med eksamen fra BI og en somalisk kvinne som har avtjent militærtjenesten.

Likevel: Det har skjedd en positiv utvikling. I flere redaksjoner jobber det nå journalister med innvandrerbakgrunn. Harald Stanghelle innrømmet at de fleste av dem er ansatt som vikar. Det spørs om kontraktene kommer til å bli fornyet pga av nedbemanningen i media: – På kort sikt er jeg pessimistisk, sa han. – Men jeg er optimistisk på lang sikt.

Debatten dreidde seg egentlig bare om hvordan innvandrere i Norge blir presentert i media i Norge. For meg var debatten derfor typisk norsk. Jeg mener at det trengs en forståelse av det som foregår i verden og kritiserte den fattigslige dekningen av utenrikshendelser. Det er lett å kritisere ”flyktningestømmen” til Norge når en ikke vet om tragediene i Tsjetsjenia, Aceh eller Etiopia. Nyheter er blitt en vare, det blir bare servert “det som folk vil ha”. Jeg sa at jeg var uenig med Erna Solberg som mente at det offentlige ikke hadde noe ansvar på dette området. For å hindre en enda sterkere tabloidisering og for å sikre mangfold er det viktig at dagens ordning med pressestøtte opprettholdes.

LES MER

Det må være lov å være annerledes – Konferanserapport del 1

Holdningsendring: Positive tiltak, takk! – Konferanserapport del 3

Media: Konkurranse viktigere enn mangfold? Om pressestøtten

Innvandrere og fremmedfrykt i pressen
Norges Journalistlag, 14.3.03

“Verden skapes hjemmefra”
– Pressedekningen av “andre” sier ofte mer om oss selv og våre verdensbilder enn om de faktiske forholdene i landene, sa Anne Hege Simonsen og Elisabeth Eide som har nettopp lansert boka “Verden skapes hjemmefra” – den første systematiske gjennomgangen av norsk presses dekning av den såkalte ikke-vestlige verden (Culcom, 13.2.08).

Media skaper enkle bilder av «de andre»
Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen har våget seg ut i upløyd mark med sin bok «Å se verden fra et annet sted». Gjennom flere essays forsøker de å utforske norske mediers forhold til «oss» og» de andre» (Dagsavisen, 23.4.04)

– Skjev mediedekning av minoriteter
Forsker Elisabeth Eide mener at mediene gir et feil bilde gjennom sin dekning av minoriteter. Omtalen er som regel knyttet til kriminalitet og konflikt, og minoriteter får i liten grad anledning til å tale sin egen sak i allmenne spørsmål (utrop.no, 25.3.04)

Kun 17 innvandrere i Oslo-medier
Hver femte innbygger i Oslo er innvandrer, men Oslos mediebedrifter sysselsetter kun 17 journalister med innvandringsbakgrunn (utrop.no, 4.5.04)

Journalister har mye å lære
utrop.no, 18.09.02

Stereotyper påverkar nyhetsvärdering
Bråkiga typer i färgglad kolt. Fördomar och dålig faktakoll. Nyhetsrapporteringen om samer har länge vilat på stereotyper. Så är det än, menar en del. Andra ser förändring växa fram. (Josef el Mahdi på quickresponse.nu, 3.10.03)

Leave a Reply