Oppskriften til suksess er enkel

Kollektivtrafikk: Hva gjør Sveits annerledes enn Norge?

Det går alltid et tog i Sveits. Foto: Lorenz Khazaleh

En diskuterer mye om kollektivtransport for tida. Ingen er fornøyd med tilbudet, de fleste foretrekker bilen. Som tysker er jeg også oppdratt til at en bil, det må du ha. Tyskere elsker biler minst like mye som nordmenn. På universitetet var mangelen på parkeringsplasser det som opptok studentene mest… Så flyttet jeg et steinkast over grensen til Basel i Sveits. Og der var alt annerledes.

Ingen av studentene som jeg kom til å bli kjent med de følgende sju årene hadde en bil. Derimot hadde nesten alle noe som kalles Halbtax-Abo. Med dette får du 50% rabatt på alle togavanger og på de aller fleste bussene, også i bytrafikken. Kortet koster 750 kroner for ett år og 1000 for 2 år. Og de som ikke hadde det eide et General-Abo, som er et årsabonnement for hele tog- og bussnettet i Sveits. Når professoren kom for sent til forelesningen, sa han ikke som sine tyske kolleger “Jeg har ikke funnet en parkeringsplass”, men “Toget kom for seint” eller “Jeg rakk ikke trikken”. Når vi i kurset i sveitsisk landbruk skulle reise ut til bøndene i “bushen” var det en selvfølgelighet at vi tok tog og buss.

Forskjellene mellom Norge og Sveits er lett å forklare. Og de fleste kan tenke seg grunnen: Det går alltid et tog i Sveits. Når jeg på søndager gikk på fottur i omlandet tok jeg ikke med meg rutetabellen: Jeg visste at hvor jeg enn havner, så går det en buss minst en gang hver time – i Kleppe hvor jeg bor går det ikke en eneste buss på søndager. I Basel går det busser og trikker alle 7-8 minutter. Og en kan stole på dem! Viktigst av alt: Det er en holdningsforskjell. Sveitserne ser det som selvfølge å bruke kollektivtransport, alle gjør det og ikke bare skoleelever og sosialklienter som her i Kleppe. I Sveits traff jeg mange likesinnede som levde uten bil. Byplanleggingen fokuserer på fotgjengere og syklister og ikke først og fremst på bilister som her: Bare kom og se hvor mye plass Kleppe ofrer bilene midt i sentrum!

Hvis en vil gjøre noe med trafikkproblemet – oppskriften til suksess er enkel. Hvis Norge ikke har råd til mer penger til kollektivtrafikken er det bare å følge Hasselts eksempel. Hasselt var en gang den byen i Belgia med landets dårligste økonomi. Så bestemte byen seg til å tilby gratis buss og tog til innbyggerne – det var nemlig billigere enn å bygge nye veier.

Lorenz Khazaleh, Kleppe

(publisert i Stavanger Aftenblad)

LES MER:

Landet der toget går som en klokke
Med 6500 avganger for persontog i døgnet ligger punktligheten på 96,2 prosent. Nå skal togtilbudet utvides kraftig. Ingen i Europa tar toget så ofte som sveitsere (Aftenposten, 13.10.07)

Gratis buss får hjulene til å gå
I 1997 ble alle bussene i Hasselt gratis. I dag er busstrafikken 12-doblet og den belgiske byen et miljømessig og trafikalt paradis (Bergens Tidene, 29.1.02)

Byen der alle er gratispassasjerer
Den belgiske byen Hasselt trengte en ny motorvei, men manglet penger. Da fikk innbyggerne tilbud om å kjøre gratis buss. Prosjektet som først ble utskjelt som “useriøs mediegimmick” er nå blitt økonomisk lønnsomt.(Naturvernforbundet, 1999)

Her kjører du gratis trikk og buss
Neste år innfører Tallinn gratis kollektivtrafikk. – Helt umulig i Oslo, her vil det bli for populært, mener ekspert (Osloby.no / Aftenposten, 5.9.2012)

Uten bilen stanser halve Norge
53 prosent av den norske befolkningen bruker nesten ikke noe annet transportmiddel enn bil, viser ny rapport (Dagsavisen, 15.9.02)

Flere reiser kollektivt etter prisreduksjoner
Folk i Akershus strømmer til buss og tog. 700.000 flere reisende første halvår. Trenden spores landet rundt: Når prisene fryses eller reduseres, øker passasjertallene (Aftenposten, 11.9.04)

Lenker oppdatert 13.12.2020

Leave a Reply