10 000 deltakere på Latinamerikas første sosiale forum

skrevet for magasinet Utveier 3/2004

Aktivister fra søramerikanske indianersamfunn har satt sitt preg på Latinamerikas første sosiale forum i Ecuadors hovedstad Quito. Indianske former for demokrati og utvikling ble diskutert og vestlige modeller kritisert. Forumet var viktig for å forene aktivister fra forskjellige land i Latinamerika. Det ble foreslått å organisere et forum for migranter og å styrke samarbeidet mellom alternative mediebyråer.

At Quito ble valgt ut som møtested for Americas Social Forum skyldes faktisk de aktive indianske bevegelsene i Ecuador. Blant de 10 000 demonstrantene som marsjerte gjennom Quitos gater ved åpningen av forumet den 25.juli, var det mer enn 1000 indianere. Interessen for forumet var stor: Selv om det var tenkt som et regionalt arrangement, møtte deltakere fra 45 land opp – også fra land i Europa, Afrika og Asia. Mange unge aktivister reiste til Ecuador, men mange kritiserte at forumet hadde et for offisielt preg: Det var for mange offisielle delegater fra de utallige NGOene og for få grassrotaktivister.

At kampen mot Plan Colombia, neoliberalismen og frihandelsavtalene som ALCA stod sentralt, burde ikke overraske noen. Men forumet besto ikke bare av rituell protest. Deltakerne kunne gå hjem med bevisstheten om at noe var oppnådd, skal en tro rapportene av journalistene som har vært der. Det var nok ikke mange og spesielt for oss uten spanskkunnskaper er tilgangen til informasjon svært begrenset.

En annen kommunikasjon er mulig

Manglende mediedekning er noe som også de norske og europeiske sosiale foraene sliter med. “En annen kommunikasjon er mulig” var et mye brukt slagord under Americas Social Forum og tittelen av et seminar der positive eksempler ble presentert. Flere og flere mener det er nødvendig å styrke de alternative mediene. – Det er ingen vits i å kritisere de store mediaselskapene hvis ikke den alternative journalistikken er bra nok, sier Rosa Rodríguez, redaktør av en alternativ avis, til Inter Press Service (IPS). I Ecuador er nå flere aviser, nettmagasiner, videoprodusenter, internettportaler og nyhetsbyråer gått sammen for å danne en “Ecuadorian Association of the Other Media.”.

Forum om migrasjon

Et annet område der det skjer noe nytt er migrasjon. Det er jo en kjent sak at mange latinamerikanere (20 millioner) jobber og lever utenfor hjemlandet sitt. Det er også et kjent problem at de negative konsekvensene av migrasjon dominerer debattene. Et nytt sosialt forum av for og om migranter kommer kanskje til å bli arrangert under Verdens sosiale forum i Porto Alegre i januar 2005. Der kan et annet bilde komme fram.

-Migranter er prototypen av verdensborgeren: Vi jobber og betaler skatt i det ene landet og investerer i et annet land, sa Oscar Chacón, leder av det elsalvadorianske samfunnet i USA. Pengesummene som migrantene overfører fra utlandet til hjemlandet er større enn den internasjonale bistanden. Samtidig er migrasjonen med på ødelegge familier, sier han.

Et forum om migrasjon kunne gi rom til utveksling av erfaringer og til å presse de ansvarlige myndighetene til å føre en mindre restriktiv politikk.

Indiansk lokaldemokrati

Her på berget er det mye snakk om demokrati som motvekt og alternativ til neoliberalismen. Demokrati var også et viktig tema i Quito. Flere representanter av urfolkene skilte tydelig mellom et vestlig topp-styrt demokrati og et indiansk demokrati som er organisert nedenfra. Ikke alle hadde mye sans for den diskursen som dominerer her til lands som går inn for å styrke statens posisjon overfor private aktører.

– I Kolombias kystområde er staten fullstendig fraværende. Sammfunnene der lever av det de produserer. Kanskje vi har løsningen der, mente aktivist Dimas Orejuela. Milagros Batista fra Den dominikanske republikk gikk inn for å styrke de små lokalsamfunnene og få til en lokal utvikling.

– I våre samfunn hjelper vi hverandre når vi bygger hus og veier eller jobber på åkeren. Alle avgjørelser blir tatt kollektivt og vi søker til å oppnå konsensus, sa Luis Macas, tidligere president i CONAIE (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador).

Latinamerikansk integrasjon: sammen mot USA

Mange debatter dreidde seg om hva en kan gjøre mot USAs dominans i Latinamerika. Det ble foreslått å danne en ny regional maktblokk, en Latinamerikansk føderasjon. En forening av de latinamerikanske landene er nemlig “den største trusselen for USA”, sa Heinz Diedrich – leder av flere sosiale bevegelser i Ecuador. Han fikk støtte av Humberto Cholango, president i Ecuarunari, som representerer Quichua-indianerne. Han foreslå en danne en omfattende allianse mellom urfolksbevegelsene, de forskjellige sosiale bevegelsene og de progressive regjeringene i Venezuela, Brasil og Argentina. – Kun en slik allianse kan stoppe USAs felttog i Latinamerika, sa han.


LES MER:

Indigenous People Seek Alliances (IPS News, 23.7.04)

Weak Grassroots Presence; Heavy on the NGOs (IPS News, 30.7.04)

Världsbanken inför rätta under socialt forum (Stockholms fria tidning, 3.8.4)

Activists Propose First-Ever Migrant Summit (IPS News / Globalexchange, 27.7.04)

Americas Social Forum Discusses Latin American Integration (Venezuelanalysis.com / Globalexchange, 29.7.04)

Radical Democracy (Report by Network Institute for Global Democratization (NIGD)

Artikkelsamling på choike.org – portal on Southern civil societies

Leave a Reply