Når nordmenn er innvandrere

Mange nordmenn i Paris velger det beste av verdier og normer de kjenner fra Norge og det beste fra kulturen de finner i Paris. De gjør til en viss grad valg i forhold til hva de vil tilpasse seg til, skriver sosialantropolog Marit Lønningen i hovedoppgaven sin ved Universitetet i Bergen.

Lønningen har fulgt innvandrete nordmenn i Paris i over sju måneder. Resultatetene av feltstudiene presenterer hun i siste hovedfagstudentenes årbok.

Som ventet finner hun store forskjeller blant nordmenn i Paris. Men et kriterium for vellykket integrering synes å være at innvandreren kjenner til hva han eller hun tar stilling til.

Marit Lønningen beskriver tre nivåer for mestringen av tilværelsen. På første trinnet takler man ikke sine nye omgivelser i et fremmed land og er misfornøyd. På andre nivået mestrer en situasjonen men har en viss avstand til samfunnet. På det øverste nivået er en integrert, kjenner spillereglene og språket godt og føler seg som en av dem.

Nordmenn som finner seg på første trinn kjenner ikke fransk handlemåte og verdier godt nok og tar heller i bruk stereotypier for å meste det som er annerledes. De kommer gjerne sammen med nordmenn som bekrefter sitt negative syn på franskmenn. Det gir dem bedre selvfølelse men bidrar neppe til integreringen.

Nordmenn på andre og tredje nivå ser positive og negative trekk i både det franske og det norske samfunnet. De kjenner til hva de tar stilling til. De blir i stand til å ta det beste av begge samfunn og til å skape seg en ny identitet som gjør det mulig å trives i både det norske og det franske samfunnet.

:LES MER:

Et lite stykke Norge. Nordmenn i Paris og deres håndtering av nasjonal egenart. Marit Lønningen oppsummerer opgaven sin

Hvor flinke er nordmenn? (Studier om integrering av ikke-norske innvandrere i Norge finnes det tusenvis av. Derfor er det gledelig at det i det siste har dukket opp forskning om nordmenns integrasjonsevne når de flytter til utlandet – for eksempel til Spania – egen tekst, 15.1.07)

Nordmenn i Spania vil ha det på norsk (Nordmenn på den spanske solkysten har skapt seg et samfunn i samfunnet. Mange har bodd her i mange år uten å kunne et ord spansk. Og det trenger de heller ikke. Norsk holder lenge – Drammens Tidende, 17.3.03)

OlaKari.net – norsk nettverk i Frankrike

Bilaterale kulturimpulser – Om forholdet mellom Norge og Frankrike ( Vibeke Knooph Racheline, UD)

antropologi.info – antropologisk nettmagasin

Leave a Reply