Når engasjement er like ille som likegyldighet: Vesten og konflikten i Kongo

Hvordan kan det ha seg at Afrika framstår som et fattig kontinent når enkelte land som Kongo har nok vannkraft til å forsyne hele Afrika med strøm og nok dyrkbar jord til å brødfø hele kontinentet?

map of Congo

Kongo er så stor som hele Vesteuropa, en tredjedel av USA og er åsted for verdens verste humanitære katastrofe. Siden 1998 har omlag 4,7 million kongolesere blitt drept, over to millioner er på flukt. 33 av dem har iår søkt asyl i Norge.

Kongo er et godt eksempel på hvor sammensatt Afrikas problemer er. En kan ty til kontinentets historie og finne forklaringer i kolonialismen.

Kong Leopold II og General Mobutu plyndrer landet

I den belgiske Kong Leopold IIs tid på 1870-tallet ble lokale ledere tvunget til å gi fra seg land i bytte mot klær, perler og noen flasker gin. Landet ble tømt for ressursene sine som elfenben, gummi (som ble tappet fra trærne i regnskogen), Kongos befolkning ble halvert fra 20 til 10 millioner mennesker i en av verdens verste folkemord ifølge Adam Hochschilds bok “King Leopolds Ghost”.

En kan følge historien videre til den kalde krigen og vise hvordan Vesten støttet den brutale generalen Mobutu i 32 år. Mobutu Sese Seko kom til makta 1965 med hjelp av USA og fikk store lån fra IMF og Verdensbanken. Pengene brukte han til å berike seg selv, sin familie og utenlandske storselskaper. Fra denne tida stammer Kongos store gjeldsbyrde.

Invadert av lilliputtstater

Under Mobutus tid ble staten og dens institusjoner så godt som ødelagt. Georges Nzongola-Ntalaja, professor i afrikanske studier og leder av FNs utviklingsprograms norske kontor i Oslo gjestet nylig Ulandsseminaret ved Universitetet i Oslo. Han sier at den svekte staten var en viktig årsak til den krigen som begynte kort tid etter Mobutus fall i 1998. Ruanda og Uganda – “lilliputtstater” som Nzongola-Ntalaja kalte dem – invaderte Kongo, senere blandet seg også Angola, Zimbabwe og Namibia inn.

Innblandingen av disse landene førte til en videre plyndring av Kongo.

Offisielle begrunnelser for å ha tropper i Kongo finnes det mange av. Angivelig støtter Uganda og Ruanda opprørsbevegelsen mot Kongos nye president Kabila, og Angola, Zimbabwe og Namibia kjemper på Kabilas side. Men i virkeligheten har alle innblandete stater bare vært ute etter naturressursene, sier Nzongola-Ntalaja.

Mineraler for mobiltelefoner

Det som holder konflikten gående er et stort nettverk av aktører som profiterer fra krigen. Også vestlige stater og institusjoner samt multinasjonale selskaper er involverte – direkte eller indirekte. Mange selskaper forhandlet gjerne med militære ledere for å få tak i gull og diamantene, tømmer fra regnskogen og mineralet coltan som blir brukt i mobiltelefoner.

På en måte er konflikten altså selvoppholdende. Dessuten er folk er blitt så vant til vold og til å bruke våpen.

Veien videre: Retten til land og vann

Oppfatninger om hvordan veien til fred ser ut, er det mange av. Noe som det hersket uenighet om på Ulandsseminaret var om Norge burde kutte bistanden til Uganda, som er et av Norges hovedbistandsland. Forsker Morten Bøås fra FAFO mener sanksjoner ville ødelegge mange meningsfulle prosjekter i Uganda. Nzongola-Ntalaja pekte på at det er viktig å gi et signal om at Norge ikke aksepterer Ugandas rolle i Kongo.

Bøås gikk inn for bredere perspektiv. En må ikke bare se isolert på Kongo. – Det dør mennesker også i nabolandene, sa han. En FN-intervensjon løser ikke de underliggende årsaker til konflikten i regionen. Et viktig tema er fordeling av land og ressurser samt spørsmålet om statsborgerskap for de ulike etniske grupper. Norge kunne sørge for å få til en dialog mellom de involverte i konflikten. – Det er noe et lite land egner seg veldig godt til, sa Bøås.

Regulering av internasjonal handel

Dessuten krevde han en regulering av internasjonal handel i i konfliktsoner. Det må være slutt med forestillingen om Kongo som den Ville vesten der utenlandske selskaper kan forsyne seg fritt.

Sist og ikke minst: Det trengs større interesse og engasjement for landet Kongo og press fra det internasjonale samfunnet, sa Georges Nzongola-Ntalaja. Nesten unødig å nevne: Han tenker nok ikke på den typen engasjement som Kong Leopold representerte.

:LES MER:

utvalgte nyheter om Kongo

Ny vår for Kongo (Valgkampen som skal få Den demokratiske republikken Kongo (DRC) til å leve opp til navnet sitt, har begynt – Klassekampen, 10.7.06)

Kongos folk roper på beskyttelse (Folket i Kongo trenger beskyttelse når de skal velge ny president i juni. EU har siden januar vurdert å sende en fredsbevarende styrke til landet, men greier ikke å ta en beslutning – Dagsavisen, 9.3.06)

Voldtekt som våpen i Kongo (Ett år etter at fredsavtalen ble signert og som skulle markere slutten på den blodige krigen i DR Kongo, blir kvinner og barn fortsatt utatt for voldtekt, grov vold og seksuelle overgrep – Leger uten grenser, 1.4.04)

Firms face ‘blood diamond’ probe in Congo (The International Criminal Court is to investigate companies suspected of dealing in so-called “blood diamonds”, BBC, 23.9.03)

bakgrunnartikler

Country profile Congo // Questions and Answers DR Congo conflict // Congos nature (av BBC)

Slaveriets seiglivede råskap (Adam Hochschild vakte oppsikt med boken “Kong Leopolds arv”, om kolonitidens skrekkvelde i det senere Belgisk Kongo. Hans nye bok er sagaen om hvordan kampen mot slaveriet utviklet seg fra å være en særinteresse for en håndfull kvekere til å bli en bred folkebevegelse – Aftenposten, 27.2.06)

Congo: War Is International, Not Local (The war in Congo represents an struggle for power at the national and international levels, Human Rights Watch, 8.7.03)

Norges rolle i Kongo (Morten Bøås i Dagbladet, 17.6.03)

Støtter Norge krigen i Kongo? (Ingrid Samset i Dagbladet, 5.8.03)

Afrikanske problemer? (Det reises ofte spørsmål om “det internasjonale samfunn” skal engasjere seg i Kongo-krigen. Det er å snu problemet på hodet – Ellen Hofsvang i Verdensmagasinet X 2/01)

Western commerce still feeds the war in Congo (Tristram Hunt og Oona King i The Guardian, 30.8.03)

Zimbabwe’s despotic ruler Mugabe will help to ravage Congo’s rainforest (The people of both nations are unlikely to see any benefits, The Observer, 26.8.01)

Kongo-opprørernes trofébilder (- Hvem er det som tar slike bilder som trofeer? spør aktivisten som har smuglet bildene ut av Kongo, Dagbladet, 28.8.03)

What Is Coltan? (You may not have heard of coltan, but you have it in your cell phone and is making the conflict in Congo more complicated, offisiell FN-side)

Kongo: Det store ranet (Har vi glemt at kolonialismen fortsatt preger vårt syn på Afrika? – Anne Thurmann-Nielsen i Dagbladet, 29.12.03)

nettsteder med mer info

Yahoo Full Coverage Congo (ferske nyheter, linksamling)

daglig oppdaterte nyheter om Kongo (allAfrica.com)

Kongo i norske media (kvasir.no/news)

The Guardian- Special Report Congo (omfattende nyhetssamling)

Congo Pages – An Introduction to Congolese Life and Culture

Leave a Reply