Aceh

I motsetning til resten av Indonesia finner få turister veien til Aceh. Det skyldes den langvarige og blodige kampen mellom Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) og den indonesiske hæren. Aceh er området som ble hardest rammet under tsunami-katastrofen den 26.desember 2004 med rundt 170 000 døde alene i Aceh.

Lake Aneuk Laot, Aceh. Foto: hartanto, flickr

Aceh er den nordligste provinsen i Indonesia og ligger noen få grader nord for ekvatoren på øya Sumatra. I det indre er det mer enn 3000 m høye fjell og dsjungelområder der du kan treffe på gorillaer, tigre og elefanter. Provinsen med drøye 4,5 millioner innbyggere er den “mest muslimske” i Indonesia og det er blitt innført islamsk lov

 

kart Indonesia og Aceh, 33kb Olje, historie og identitet

 

En historisk fredsavtale ble inngått den 9.desember 2002. Men få måneder etter forverret situasjonen seg og 18. mai 2003 erklærte Indonesias president Megawati militær unntakstilstand i Aceh. I de påfølgende kampene er over 1500 mennesker blitt drept, over 100 000 mennesker er blitt drevet på flukt.

Ikke bare i Midtøsten, også i Tsjetsjenia og Aceh er det kampen om oljen eller gass som er årsak til krig og at tusenvis av mennesker blir drept eller er på flukt. Aceh er den potensielt rikeste provinsen i Indonesia. Men den er det ikke fordi pengene forsvinner 1700 km bort herifra i Jakarta og på kontoene til multinasjonale konserner. Den indonesiske staten tjener mer enn en milliard dollar årlig gjennom naturgassen som Exxon Mobile utvinner. GAM dannet seg i 1976, få år etter olje- og gassforekomstene ble oppdaget og en urettfredig fordeling av inntektene ble kjent.

Også Norske Aker Kværner er involvert i konflikten. Omtrent samtidig som Kjell Inge Røkke tok kontrollen i Kværner før jul i 2001, inngikk selskapet en treårig avtale som gjelder teknisk assistanse, reparasjoner og nybygg for ExxonMobils omstridte gassdivisjon, midt i opprørssonen. Exxon ble mange ganger beskyldt for å ha leid inn det indonesiske militæret for å sikre anleggene sine. Militæret mishandlet lokalbefolkningen grovt ifølge menneskerettighetsgrupper. Exxon skal ha skaffet utstyr til å lage massegraver og tortursentre. Exxon avviste beskyldningene.

Men konflikten dreier seg også om historie og identitet. Aceh har siden 1300-tallet vært en uavhengig sultanat som kontrollerte bl.a. krydderhandelen. Aceh var aldri del av det nederlandsk kontrollerte øyrike Dutch East Indies. Nederlenderne måtte gi etter for Aceh-befolkningens motstand. Men da Dutch East Indies opphørte å eksistere og ble til et uavhengig Indonesia i 1950 ble Aceh plutselig en del av landet. Men altså ikke frivillig. Regjerningen i Jakarta brukte hæren til å annektere Aceh-provinsen.

Siden kampene har begynt har mer enn 12 000 mennesker mistet livet og flere hundretusen er drevet på flukt. For mange er Malaysia det første målet, noen lykkes å komme seg videre til bl.a. Europa og Norge. Men mange til dels fattige bønder flykter fra landsby fra landsby, i frykt for hevnaksjoner av det indonesiske militæret som regelmessig treffer sivilbefolkningen.

 

Fredsavtale inngått 9.desember 2002: Ingen slutt på en av Sørøst-Asias lengste konflikter

 

 

Det sies at Aceh kan leve uten Indonesia, men Indonesia ikke uten Aceh. I august 2002 satte den indonesiske regjeringen altså et ultimatum for å få slutt på kampene. Regjeringen tilbød en spesiell “autonomi-pakke” for Aceh hvis rebellene sluttet med de væpnede kampene senest i begynnelsen av desember 2002. Autonomi-pakken skal sikre acehneserne mer kontroll over interne saker og 70% av inntektene fra gass og olje.

Høsten 2002 begynte forhandlinger over en våpenhvileavtale mellom Free Aceh Movement (GAM) og den indonesiske regjeringen. Forhandlingene ble ledet av Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue og finansert av blant annet Norge. 9.desember 2002 ble fredsavtalen signert.

Begge sider, også Aceh-rebellene, har vært mer optimistiske enn ved tidligere forhandlinger. Men i etterkant har motsetningene mellom partene vist seg for store. Mistroen er sterk på begge sider etter så mange år med krig. GAM sier at de har akseptert autonomi-pakken som grunnlag for forhandlingene men har ikke gitt slipp på kravet på full uavhengighet. GAM krever en folkeavstemning om uavhengighet versus autonomi. Indonesia er imot.

 

Unntakstilstand på Aceh siden mai 2003: Villkårlige drap, brennende skoler

 

De første månedene etter signeringen av fredsavtalen var forholdsvis rolige og fredelige. Men på påskelørdagen meldte Dagens Nyheter om 40 dødsofre de siste to ukene. Media Workers Against War varslet om at den indonesiske regjeringen forbereder seg til en krig mot Aceh. De fikk rett: 18. mai 2003 sendte den indonesiske hæren 5000 soldater til Aceh. Få timer tidligere hadde Indonesias president Megawati erklært unntakstilstand i Aceh.

For lokalbefolkningen har livet under unntakstilstanden vært en eneste mareritt ifølge opplysninger fra menneskerettighetsorganisasjoner og de få journalistene som klarte å slippe inn i provinsen. Fra mai til desember 2003 er over 1500 mennesker blitt drept, over 100 000 mennesker er blitt drevet på flukt. Ingen kan være trygg: Den indonesiske hæren plukker ut folk villkårlig og beskylder dem for å støtte geriljabevegelsen, arresterer dem, torturerer dem for å presse fram en tilståelse eller dreper dem med engang.

Over 600 skoler ble brent ned siden unntakstilstanden er blitt erklært. En rektor på en videregående skole som BBC har snakket med, mener det er en bevisst kampanje: “De vil at acehnesere er dumme, de vil ikke at acehnesere får utdanning.”

Konflikten og fredsprosessen blir dårlig dekket av media i Norge. Konflikten i Østtimor var på 90-tallet stadig i nyhetenes søkelys, mange solidaritetsgrupper i Norge og ellers i verden engasjerte seg. Blant annet internasjonal press førte til at Østtimor ble uavhengig. Attentatet på Bali i oktober var på førstesida i norske aviser, mens det fortsatt hersker stillhet om Aceh.

teksten ble sist oppdatert 22.1.05, lenkene ble oppdatert 14.4.2021

 

SE OGSÅ:

Wikipedia om Aceh og The Guardian om Aceh og lokale nyheter fra Aceh (tempo.co)

Kjemper for et fritt Aceh (Verdensmagasinet X, 3/2000)

Acehs drøm om frihet (Nå, etter tsunamien, kan Aches selvstendighetsdrøm virke fjernere enn noensinne. Gjenoppbyggingen av provinsen vil ta mange år – Torbjørn Færøvik, Aftenposten, 9.1.05)

Kværner innblandet i Aceh-konflikten (Klassekampen, 29.4.03)

Han leder gerillan från svenska Alby (Aftonbladet, 12.12.99)

Exxon helped torture in Indonesia (BBC, 22.6.01)

Tsunami cost Aceh a generation and $4.4bn (The Guardian, 22.1.05)

Civilian rule returns to Aceh (After a year of military operations aimed at wiping out a rebel secessionist movement, the Indonesian province of Aceh is now back in the hands of civilians. But the military campaign is set to continue – BBC, 24.5.04)

Aceh education becomes forgotten casualty of war (Sydney Morning Herald, 24.11.03)

Martial law declared in Aceh, giving the military sweeping powers (BBC, 18.5.03)

Aceh peace deal signed (BBC, 9.12.02)

BAKGRUNN

Acehs brutal confict (BBC, 22.4.2002)

The province of Aceh has a long history of resisting outside powers (BBC, 28.6.04)

Aceh’s war for ‘hearts and minds’ (BBC, 24.2.04)

Aceh: Why it all went wrong (BBC, 19.5.03)

Profile: Aceh’s seperatists (BBC, 9.12.02)

Leave a Reply